ที่พัก
โรงแรม
  อ.เืมือง    
 • โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
 • โรงแรมวิวโขง
 • โรงแรมเอสพี เรสซิเด็นซ
 • โรงแรมไอ โฮเทล
 • โรงแรมศรีเทพ
 • โรงแรมวินเซอร์
 • โรงแรมเจริญแสงการ์เ้ด้็น
 • โรงแรมเฟิท์ส โฮเต็ล
 • โรงแรมแกรนด์
 • โรงแรมลักกี้
 • 0 4252 2333 – 40         
 • 0 4251 3564 – 70     
 • 0 4251 3500 – 3          
 • 0 4254 3355 – 366      
 • 0 4251 1437                 
 • 0 4251 1946                
 • 0 4252 2929 – 30         
 • 0 4251 1235                
 • 0 4251 1526                
 • 0 4251 1274                
 • จำนวนที่พัก 122 ห้อง ราคา 900-9,000 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 116 ห้อง ราคา 700-2,500 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 43 ห้อง ราคา 400-1,600 บาม/คืน
 • ห้องiDelux เริ่มต้นที่ราคา 500 บาท/คืน ห้องiSweet เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 87 ห้อง ราคา320- 600บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 50 ห้อง ราคา250- 400บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 23 ห้อง ราคา200- 300บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 63 ห้อง ราคา140- 280บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 45 ห้อง ราคา230- 400บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 14 ห้อง ราคา190- 395บาท/คืน
     
  อ.ธาตุพนม     
 • โรงแรมชัยวัลย์
 • โรงแรมบังกะโลริมเขื่อน
 • โรงแรมลิ้มเจริญ
 • 0 4254 1391                
 • 0 4252 5395                
 • 0 4251 3500 – 3      
 • จำนวนที่พัก 19 ห้อง ราคา 100-250 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 6 ห้อง ราคา180 -350 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 18 ห้อง ราคา 250-300 บาม/คืน
     
  อ.นาแก    
 • โรงแรมส่งสุข
 • 0 4257 1433               
 • จำนวนที่พัก 7 ห้อง ราคา 200-400 บาท/คืน
     
  อ.บ้านแพง    
 • โรงแรมบ้านแพงพัฒนา
 • โรงแรมประเสริฐสิน
 • 0 425 91026               
 • 0 425 91306               
 • จำนวนที่พัก 16 ห้อง ราคา 100-200 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 5 ห้อง ราคา120 -180 บาท/คืน
     
รีสอร์ท
  อ.เืมือง    
 • ริเวอร์บีส รีสอร์ท
 • ซิกแซก รีสอร์ท
 • เรือนไม้ รีสอร์ท
 • หนองญาติ รีสอร์ท
 • 0 4251 2551        
 • 08 6222 8488        
 • 0 4251 4313          
 • 0 4254 1412 – 3      
 • เป็นรีสอร์ตริมแม่น้ำโขง  มีบ้านพัก 2 หลัง  3 ห้อง ราคาประมาณ 250 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 11 ห้อง ราคา 350-350 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 7 ห้อง ราคา 200-300 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 10 ห้อง ราคา 200-300 บาท/คืน
     
  อ.ธาตุพนม     
 • ธาตุพนม รีสอร์ท
 • ฝั่งแดงรีสอร์ท
 • วังทองรีสอร์ท
 • การ์เด้นท์วิลล์รีสอร์ท
 • แฮปปี้รีสอร์ท
 • จูดี้รีสอร์ท
 • 0 4254 1047   
 • 0 4254 1446    
 • 08 1790 6651    
 • 0 4254 1412 – 3   
 • 08 9418 5191;    
 • 08 9856 7628   
 • จำนวนที่พัก 30 ห้อง ราคา 250-500 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 5 ห้อง ราคา 500-500 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 12 ห้อง ราคา 250-450 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 10 ห้อง ราคา 200-300 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 5 ห้อง ราคา 350-350 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 21 ห้อง ราคา 200-300 บาท/คืน
     
  อ.ปลาปาก    
 • หนองฮีรีสอร์ท
 • 08 7955 6857        
 • จำนวนที่พัก 11 ห้อง ราคา350-350 บาท/คืน
     
  อ.เรณูนคร    
 • เรณู รีสอร์ท
 • พจน์ ลอดจ์ รีสอร์ท
 • ที่รักรีสอร์ท
 • 0 4257 9155      
 • 0 4257 9922          
 • 0 4252 8038      
 • จำนวนที่พัก 22 ห้อง ราคา 100-400 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 12 ห้อง ราคา 200-500 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 4 ห้อง ราคา 300-350 บาท/คืน
     
  อ.ท่าอุเทน    
 • เที่ยงคืน รีสอร์ท
 • 0ิ 4258 1235      
 • จำนวนที่พัก 9 ห้อง ราคา 400-500 บาท/คืน
     
  อ.บ้านแพง    
 • เทียนคำรีสอร์ท
 • หาดทองรีสอร์ท
 • 0 4259 1190      
 • 0 4259 1380          
 • จำนวนที่พัก 17 ห้อง ราคา 100-400 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 11 ห้อง ราคา 180-200 บาท/คืน
     
แมนชั่น
  อ.เืมือง    
 • บ้านริมโขง
 • แอด ซายน์ แมนชั่น
 • เจ อาร์ แมนชั่น
 • เค เอส แมนชั่น
 • กันเกลาเพลส
 • 0 4252 1400           
 • 0 4251 1045         
 • 0 4251 5607        
 • 0 4251 6100        
 • 0 4251 5607        
 • จำนวนที่พัก 20 ห้อง ราคา 450-450 บาท/คืน
 • -
 • จำนวนที่พัก 45 ห้อง ราคา 35-400 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 36 ห้อง ราคา 280-400 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 26 ห้อง ราคา 300-400 บาท/คืน
     
บังกะโล
  อ.ธาตุพนม     
 • กฤษดาริมโขง บังกะโล
 • แก่งโพธิ์ รีสอร์ท
 • ริมโขง บังกะโล
 • 0 4254 0088          
 • 0 4254 1412-3        
 • 0 4254 1634       
 • จำนวนที่พัก 16 ห้อง ราคา 400-450 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 18 ห้อง ราคา 200-500 บาท/คืน
 • จำนวนที่พัก 10 ห้อง ราคา 200-400 บาท/คืน
   
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ1มิ.ย. 2552

|หน้าหลัก|