สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ . 0 4251 1287 โทรสาร 0 4251 1287 ต่อ 109, สป.มท. 47827, 47926 อีเมล์ : webmaster
เว็บไซด์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ที่หน้าจอความละเอียด 1024 x 768 pixels
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์