ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

สำนักงานจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0 4251 1287, 0 4251 1574 มท. 47924, 47927
บุคลากรสำนักงานจังหวัดนครพนม
E-mail : nakhonphanom@moi.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (POC) โทรศัพท์ 0 4251 4262 มท. 47928
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศตส.จ.นพ.) มท. 47924
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม มท. 47926