บ้านขามเฒ่า หมู่ 1 ต.ขามเฒ่า

   

   

   

   

 

 

 

บ้านขามเฒ่า หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า จำนวน 15 ไร่ 383 ต้น

(อายุต่ำกว่า 3 ปี 74 ต้น อายุ 3-5 ปี 129 ต้น อายุมากกว่า 5 ปี 180 ต้น) เกษตร 10 ราย

 

 

 

 

 

 


http://www.nakhonphanom.go.th ได้รับการพัฒนาและแก้ไขข้อมูลโดย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม
Tel. 0-4251-4262 ,( สป.มท. ) 47928
Fax. 0-4251-1287 , 0-4251-1574