นายสมชาย วิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายประทีป ฤทธิกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
การจัดการความรู้
 

 

 

นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มานครพนม ชม 3 ที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพ3 ( นครพนม-คำม่วน ) งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง แลนด์มาร์คนครพนม : พญาศรีสัตตนาคราช ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

วันที่ 27 มีนาคม 2560 : นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560
เดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 วีดีโอใหม่
การปราศรัยของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
บรรยายสรุปจังหวัดนครพนม (อัพเดท 21 มีนาคม 2560)
 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด