กำหนดรับเสื้อยืดพระราชทาน ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจังหวัดนครพนม ลำดับที่ 12001-13970 และที่ยังไม่ได้รับเสื้อยืดพระราชทาน สามารถขอรับเสื้อฯได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
กำหนดรับเสื้อยืดพระราชทาน ครั้งที่ 2 จำนวนที่ลงทะเบียนจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13,970 คน
(เป้าหมาย จำนวน 12,000 คน)
กำหนดรับเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ตามประกาศจังหวัดนครพนม

กำหนดการ

จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น.

จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ (http://bikeregis2018.moi.go.th) หรือสมัครด้วยตนเองที่...
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 1 เริ่มวันแรก วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. และวันถัดไป เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวัน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4251-1287 ต่อ 122

เกี่ยวกับกิจกรรม

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดนครพนม ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ได้ทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 511287 ต่อ 122

ข่าวสาร

แผนที่

แผนที่เส้นทางสิริมงคล จังหวัดนครพนม

เส้้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" (Google Map)

ภาพกิจกรรม

<